1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Tasques de descripció arxivística dels fons municipals de Caseres i Gandesa a l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta

A l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha ingressat, durant el 2017, el fons municipal de Caseres. Es tracta d’un fons d’uns 12 m/l aproximadament que ha passat per un tractament de neteja i desinfecció per deixar la documentació en condicions per poder ser tractada arxivísticament. 

A més a més, l’Arxiu Comarcal ha continuat, durant el 2017, amb les tasques de descripció documental del fons municipal de l’Ajuntament Gandesa, iniciades gràcies a les subvencions que ha concedit la Diputació de Tarragona en anys anteriors. Durant el 2016 i el 2017 va ingressar més documentació històrica pertanyent a aquest fons municipal. Aquest és un fons 40m/l que conté documentació entre 1867 i 2004, tot i que el gruix de la documentació se situa entre 1939 i 1975. Inclou tota la documentació històrica que ha conservat l’Ajuntament de Gandesa després de diverses vicissituds històriques i climàtiques que han afectat notablement el fons. Gràcies a les anteriors intervencions, el fons va fer-se accessible a la consulta presencial l’any 2015 i durant el 2016 i 2017 s’ha ampliat i millorat l’accés.

 

L’Arxiu Comarcal de la Terra Alta durant l’any 2017 ha iniciat les tasques de descripció del fons municipal de Caseres per poder-lo fer accessible als usuaris de l’arxiu i, per altra banda, ha avançat en la descripció del fons municipal de Gandesa. 

L’aportació econòmica de la subvenció que concedeix la Diputació de Tarragona s’ha destinat a la contractació d’una tècnica arxivera i s’ha assolit l’objectiu inicial d’aconseguir una descripció a nivell de fons i de les principals sèries documentals i l’elaboració d’un primer inventari sumari que ha permès fer el fons mínimament accessible. Pel que fa al fons municipal de Gandesa, s’ha aconseguit l’objectiu inicial de continuar amb les tasques que han permès la normalització de la consulta, ampliació de la descripció i preparació del fons per poder bolcar la informació al GIAC.  

L’import econòmic corresponent a la subvenció s’ha destinat a la retribució econòmica de l’arxivera contractada com a professional.

 

Actes

loader
································· 
El Racó de l'Emprenedor
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
·································
·································
  3r Premi Administració Oberta 2017

Cercador de les administracions públiques