Serveis Socials

  • Imprimeix

 

  

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials.
Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, famílies i grups.
Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.