1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 


“Un futur sense bretxa”, projecte de la UGT de Catalunya i la Fundació Maria Aurèlia Capmany

La UGT de Catalunya juntament amb la Fundació Maria Aurèlia Capmany ha portat a terme el projecte “Un futur sense bretxa”, finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través dels fons EEGrants. La diferència de remuneració entre dones i homes continua sent del 24% a l’Estat espanyol i els factors que incideixen en la formació d’aquesta bretxa són múltiples, així com diversos són els enfocaments des d’on estudiar la existència d’aquests factors.

En aquest sentit, el projecte s’ha centrat en la cerca dels factors que fomenten la desigualtat des de la negociació col·lectiva i en concret a través de la redacció dels convenis col·lectius. A tal fi s’ha dut a terme un estudi a partir de l’anàlisi dels 129 convenis col·lectius de sector estatals vigents al territori espanyol i s’han estudiat aspectes del redactat i contingut dels convenis com el llenguatge, el sistema retributiu o el sistema de classificació professional.

A banda de l’estudi de convenis col·lectius, s’ha elaborat una guia amb les conclusions i recomanacions que emanen de l’estudi, destinada a persones negociadores de convenis col·lectius. Els objectius de la guia són el de difondre els resultats, crear consciència i oferir eines per a la lluita contra la bretxa salarial als principals responsables de la negociació col·lectiva.

Us fem a mans la “Guía de negociación colectiva para la igualdad retributiva” que podreu trobar en format electrònic a http://www.ugtcatalunya.cat/FMAC/brecha

També podeu visitar el vídeo explicatiu “Un futuro sin brecha salarial” a través del següent link: https://www.youtube.com/watch?v=WDF7YOJgbss

Actes

loader
································· 
·································
·································
·································
·································
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
Igualtat i qualitat en el treball
·································
Igualtat i qualitat en el treball
·································
Igualtat i qualitat en el treball
·································

Cercador de les administracions públiques