1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Desenvolupament econòmic

AJUT PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les accions de foment, d’iniciativa pública i privada, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic a la comarca de la Terra Alta.
Actuacions subvencionables

  • Les activitats firals, exposicions i mostres amb un àmbit d’influència comarcal que tinguin una importància econòmica notable en la realitat productiva del municipi
  • Les diades i jornades tècniques que tractin específicament la qüestió del desenvolupament econòmic de l’àmbit territorial de la comarca de la Terra Alta.

Beneficiaris de la subvenció

  1. Els ajuntaments de la comarca.
  2. Les entitats privades sense ànim de lucre de la comarca que organitzin activitats dins de I’àmbit de la comarca de la Terra Alta i/o que contribueixin al desenvolupament econòmic comarcal.

El Consell Comarcal de la Terra Alta prestarà I’assistència tècnica necessària als sol·licitants en la preparació de les seves sol·licituds i als beneficiaris en tots els aspectes relacionats amb la justificació de les actuacions cofinançades, si així ho sol·liciten.

 

Ensenyament

 

 

Cultura

 

  • Bases i formulari de sol·licitud per a l'atorgament de subvenció per l'organització d'activitats socioculturals d'interès comarcal.

 

  • Bases que han de regir la concessió d'ajuts als ajuntaments de la comarca per a actuacions de grups culturals de la Terra Alta i Catàleg de Grups culturals de la Terra Alta
    • Sol·licitud de subvenció per l'actuació de grups culturals de la Terra Alta (word, pdf)

Actes

loader
································· 
El Racó de l'Emprenedor
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
·································

Cercador de les administracions públiques


Consell Comarcal Totes les administracions