Membres

  • Imprimeix

Aquesta informació està accessible a la Seu Electrònica des del següent enllaç:

https://www.seu-e.cat/web/ccterraalta/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/grups-politics-municipals