1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Desenvolupament econòmic

AJUT PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les accions de foment, d’iniciativa pública i privada, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic a la comarca de la Terra Alta.
Actuacions subvencionables

  • Les activitats firals, exposicions i mostres amb un àmbit d’influència comarcal que tinguin una importància econòmica notable en la realitat productiva del municipi
  • Les diades i jornades tècniques que tractin específicament la qüestió del desenvolupament econòmic de l’àmbit territorial de la comarca de la Terra Alta.

Beneficiaris de la subvenció

  1. Els ajuntaments de la comarca.
  2. Les entitats privades sense ànim de lucre de la comarca que organitzin activitats dins de I’àmbit de la comarca de la Terra Alta i/o que contribueixin al desenvolupament econòmic comarcal.

El Consell Comarcal de la Terra Alta prestarà I’assistència tècnica necessària als sol·licitants en la preparació de les seves sol·licituds i als beneficiaris en tots els aspectes relacionats amb la justificació de les actuacions cofinançades, si així ho sol·liciten.

 

Actes

loader
································· 
El Racó de l'Emprenedor
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
·································
·································
  3r Premi Administració Oberta 2017

Cercador de les administracions públiques